Rapoo- It solutions & Corporate template

08-6721202

צור קשר

mazkirut@ksy.co.il

שלח דוא"ל

קיבוץ שדה יואב סמוך לערים קרית גת ואשקלון ומשתייך למועצה האזורית יואב. הקיבוץ הוקם בשנת 1966 על ידי גרעין נח"ל של השומר הצעיר והוא השתייך לתנועת הקיבוץ הארצי, היום התנועה הקיבוצית. בהמשך הגיעו גרעיני השלמה של התנועה מהארץ, מדרום אמריקה ומחברות נוער שהתחנכו בקיבוץ וחלק מהם נקלטו כחברים. הקיבוץ התבסס בתחילת דרכו על חקלאות ומרבית חבריו עבדו בענפי המשק. בתחילת שנות ה 70 הצטרף הקיבוץ בשותפות עם קיבוץ נגבה להקמת מפעל לייצור אריזות גמישות, צ.ל.פ . בשלהי שנות ה 80 בתקופת משבר הקיבוצים "התגלו" סגולות המים החמים והוקם אתר התיירות חמי יואב ואורחן שהיוו מקור תעסוקה והכנסה חשובים. הקיבוץ עבר מספר תהליכים מהותיים שכוללים את המעבר ללינה משפחתית ולאחר מכן תהליכי הפרטה מתקדמים. בעשור האחרון החל הקיבוץ לצמוח מחדש כאשר גלי קליטה גדולים של בנים חוזרים ומשפחות צעירות מצאו בשדה יואב את ביתם החדש. אוכלוסיית הקיבוץ הוכפלה והוא מונה כיום כ 240 חברים ויותר מ 600 נפשות. אופי הקהילה הינו חילוני, ורבים מהחברים פעילים בחיי החברה והתרבות במקום.

sdeyoav abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות